We wspomaganiu rozwoju dziecka z zespołem Downa stosowanych jest wiele metod terapeutycznych.
Jedną z metod wspomagających rehabilitację dzieci, która pozwala stymulować rozwój dziecka w wielu sferach może być dogoterapia, wykorzystująca psy w roli terapeutów.
Dogoterapia pokazuje, jak można wykorzystać zwierzęta- psy w celu wieloprofilowego usprawniania dziecka niepełnosprawnego.

Efekty terapeutyczne.    
W trakcie terapii dziecka z zespołem Downa prowadzonej z udziałem psów można osiągnąć następujące efekty:
pokonanie lęku przed psami,
bliższy kontakt ze zwierzęciem,
wyższy poziom ożywienia w trakcie zajęć,
aktywniejszy udział w ćwiczeniach i zabawach z udziałem psów,
umiejętność rozpoznawania poszczególnych psów,
umiejętność rozpoznawania części własnego ciała i ciała psa,
umiejętność rozpoznawania czynności i cech oraz wyposażenia związanego z psami,
wzbudzenie chęci do mówienia,
umiejętność wymawiania samogłosek, sylab i wyrazów dźwiękonaśladowczych,
wzbogacenie zasobu słownictwa biernego i czynnego związanego z zajęciami i psami,
większą sprawność ruchową,
umiejętność wyciszenia się w czasie bezpośredniego kontaktu z psem,
umiejętność samodzielnego karmienia, pojenia, czesania, prowadzenia psa na smyczy,
umiejętność dostrzegania i wskazywania różnic i podobieństw między dwoma psami.
zdolność naśladowania i samodzielnego wykonywani komend,
większą samodzielność.